Obchodné podmienky

Spoločnosti FRAGONITO - Bc.Kateřina Melicharová
Tieto obchodné podmienky platia pre nákup v internetovom obchode www.fragonito.sk. Podmienky bližšie vymedzujú a upresňujú práva a povinnosti predávajúceho a kupujúceho. Všetky zmluvné vzťahy sú uzavreté v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak je zmluvnou stranou spotrebiteľ, riadia sa vzťahy neupravené obchodnými podmienkami občianskym zákonníkom (č. 40/1964 Zb.) A zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.).

 1. Kontaktné údaje

 

Názov: Fragonito s.r.o.
Sídlo: Nová 848, Ivanovice na Hané 68323
IČ: 14444151, DIČ CZ14444151, jsme platcami DPH
Subjekt je zapsán v obchodním rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 128353

 

Telefón: 0 951 729 865

Email: info@fragonito.sk

 

Korešpondenčná adresa: Nová 848/13, Ivanovice na Hané, 683 23
Adresa prevádzky: Osvoboditelů 894/85, Ivanovice na Hané, 683 23

Prevádzková doba: pondelok - piatok, od 7:00 do 15:30 hod.

 

Číslo účtu: 2202543141 / 2010 

IBAN:CZ14 2010 0000 0022 0254 3141

BIC/SWIFT:FIOBCZPPXXX

 

 1. Doprava tovaru

Tovar si môžete vyzdvihnúť osobne na adrese našej prevádzky, a to v pracovné dni od 7:00 - 15:00, popr. po dohode aj v iný, než uvedený čas.

Slovenská republika

Pri odbere tovaru nad 75 Eur vr. DPH nebude poštovné účtované, doprava je teda ZADARMO!

V rámci Slovenské republiky môžete využívať služby týchto prepravných spoločností:

GLS

- doprava pri platbe vopred: 5 € vr DPH

- doprava s dobierkou: 6 € vr DPH

ZÁSILKOVNA

- cena za dopravu je 2,90 € vr DPH

- doprava s dobierkou: 3,90 € vr DPH - možnosť platby kartou - podľa vybavenosti konkrétnej prevádzkarne

Česká republika:

Pri maloobchodnom odbere tovaru nad 2.000, -Kč vr. DPH nebude poštovné účtované, doprava je teda ZADARMO!

V rámci Slovenska môžete využívať služby týchto prepravných spoločností:

GLS

- doprava pri platbe vopred: 80, - Kč vr DPH

- doprava s dobierkou: 105, - Kč vr DPH - možnosť platby kartou - priamo u vodiča, pri prevzatí

PPL

- doprava pri platbe vopred: 95, -Kč vr DPH

- doprava s dobierkou: 120, - Kč vr DPH - možnosť platby kartou - priamo u vodiča, pri prevzatí tovaru

ZÁSILKOVNA

- cena za dopravu je 49, - Kč vr DPH

- doprava s dobierkou: 74, - Kč vr DPH - možnosť platby kartou - podľa vybavenosti konkrétnej prevádzkarne

ČESKÁ POŠTA - BALÍK DO RUKY

- cena za dopravu je 79, - Kč vr DPH

- doprava s dobierkou: 104, - Kč vr DPH

ČESKÁ POŠTA - BALÍK NA POŠTU

- cena za dopravu je 67, - Kč vr DPH

- doprava s dobierkou: 92, - Kč vč DPH - možnosť platby kartou - podľa vybavenosti konkrétnej prevádzkarne

ČESKÁ POŠTA - BALÍKOVNA

- cena za dopravu je 49, - Kč vr DPH

- doprava s dobierkou: 74, - Kč vč DPH - možnosť platby kartou - podľa vybavenosti konkrétnej prevádzkarne 

  

 1. Platba tovaru

Možnosť platby

 • prevodom na účet (vopred)
 • pri doručení či prevzatí - dobierka (v rámci SR je cena 25, -Kč, v rámci SK je cena 30, -Sk)
 • v hotovosti či platba kartou pri osobnom prevzatí tovaru
 • online platobnou kartou

Predávajúci nepožaduje žiadne poplatky v závislosti od spôsobu platby, okrem dobierky.

Potvrdenie obsahu zmluvy uzavretej v inej ako písomnej forme, ktoré vykazuje odchýlky od skutočne dohodnutého obsahu zmluvy, nemá právne účinky.

Tovar zostáva do úplného zaplatenia majetkom firmy FRAGONITO.

Prevzatie nevyžiadaného plnenie zo strany kupujúceho neznamená prijatie ponuky.

 

Poskytovateľ platobnej brány je spoločnosť ComGate Payments, a.s.

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267
https://www.comgate.cz/cz/platebni-brana

 1. Doručovanie tovaru

Predávajúci sa zaväzuje na písomnú alebo elektronickú korešpondenciu zo strany kupujúceho reagovať bezodkladne, najneskôr v lehote dvoch pracovných dní.

Predávajúci dodá tovar kupujúcemu kompletný, najneskôr do 10 dní od potvrdenia objednávky, ak u jednotlivého tovaru nie inú lehotu na dodanie.

Ak je pri tovare uvedené "skladom", predávajúci tovar odošle najneskôr do piatich pracovných dní. Kupujúci je povinný tovar prevziať a zaplatiť. Kupujúcemu sa odporúča, aby si tovar pri prevzatí čo najskôr prekontroloval.

V prípade, že je u tovaru uvedená iná dostupnosť ako "skladom", bude termín dodania obratom upresnený.

Ak neprevezme kupujúci tovar v dohodnutej dobe porušením svojej povinnosti, je povinný predávajúcemu zaplatiť poplatok za uskladnenie za každý deň omeškania vo výške 10, - Kč, maximálne však 300, - Kč, Predávajúci je oprávnený potom, čo kupujúceho preukázateľne e-mailom upozorní a poskytne mu novú primeranú lehotu na prevzatie, tovar vhodným spôsobom predať. Náklady na uskladnenie a náklady márneho dodanie tovaru z dôvodu nedostatku súčinnosti na strane kupujúceho v nevyhnutne nutné výške je predajca oprávnený voči kupujúcemu započítať na výťažok predaja.

 1. Informácie o cenách, o tovare

Informácie o tovare a cene uvádzané predávajúcim sú záväzné s výnimkou zjavné chyby. Maloobchodné ceny sú prezentované vrátane všetkých daní (napr. DPH) a poplatkov, okrem nákladov na doručenie tovaru. Veľkoobchodné ceny sú prezentované bez DPH, to je no až pri rekapitulácii nákupe. Fotografie a popisy uvedené na stránkach obchodu odpovedajú predávanému tovaru.

 1. Zrušenie objednávky a odstúpenie od zmluvy

Kupujúci môže odstúpiť od zmluvy do 14 dní od prevzatia tovaru, a to bez ohľadu na spôsob prevzatia tovaru či platby. Uvedená lehota je určená na to, aby sa kupujúci v primeranom rozsahu zoznámil s povahou, vlastností a funkčnosti tovaru. Kupujúci je oprávnený od zmluvy odstúpiť aj kedykoľvek pred dodaním tovaru.

Odstúpenie od zmluvy kupujúci predávajúcemu zašle alebo odovzdá v 14 dňovej lehote. Kupujúci nemusí uvádzať dôvod, pre ktorý od zmluvy odstupuje. Pre uľahčenie komunikácie je vhodné v odstúpení uviesť dátum nákupu či číslo zmluvy / predajného dokladu, bankové spojenie a zvolený spôsob vrátenia tovaru.

Predávajúci je povinný kupujúcemu vrátiť sumu plne zodpovedajúcu cene tovaru a zaplateným nákladom na jeho dodanie do 30 dní od odstúpenia od zmluvy, a to rovnakým spôsobom, akým platbu od kupujúceho prijal. Ponúka Ak predajca v rámci určitého spôsobu dodania tovaru niekoľko možností, je povinný kupujúcemu nahradiť najlacnejší z nich. Najneskôr v rovnakej lehote je kupujúci povinný predávajúcemu zaslať alebo odovzdať zakúpený tovar. Tovar by malo byť vrátený predávajúcemu (nie na dobierku) kompletný, v pôvodnom obale, nesmie javiť známky opotrebenia či poškodenia. Náklady vrátenie tovaru znáša kupujúci.

Ak je vrátený tovar poškodený porušením povinností kupujúceho, je predávajúci oprávnený voči kupujúcemu uplatniť nárok na náhradu zníženie hodnoty tovaru a započítať ho na vrátenú čiastku.

Vzor pre odstúpenie od zmluvy na stiahnutie tu: oznameni-o-odstoupeni-od-kupni-smlouvy

 1. Práva a povinností z chybného plnenia

Akosť pri prevzatí

Pokiaľ má prevzatý tovar nedostatky (napr. Nemá dohodnuté alebo oprávnene očakávané vlastnosti, nehodí sa k obvyklému alebo dohodnutému účelu, nie je kompletný, nezodpovedá jeho množstvo, miera, hmotnosť, alebo akosť nezodpovedá iným zákonným, zmluvným alebo i predzmluvných parametrom), jedná sa o vady tovaru, za ktoré predávajúci zodpovedá.

Kupujúci môže u predávajúceho uplatniť najneskôr do dvoch rokov od prevzatia tovaru podľa svojej požiadavky nárok na bezplatné odstránenie vady alebo na primeranú zľavu z ceny; ak to nie povahe vady neúmerné (najmä ak nemožno vadu odstrániť bez zbytočného odkladu), možno uplatniť požiadavku na dodanie novej veci bez vád alebo nové komponenty bez vád, ak sa týka vada iba tejto súčasti.

Ak nie je oprava alebo výmena tovaru možná, na základe odstúpenia od zmluvy môže kupujúci požadovať vrátenie kúpnej ceny v plnej výške.

Počas šiestich mesiacov od prevzatia tovaru sa predpokladá, že vada tovaru existovala už pri prevzatí tovaru.

Predávajúci nie je povinný nároku kupujúceho vyhovieť, ak preukáže, že kupujúci pred prevzatím o chybe tovaru vedel alebo ju sám spôsobil.

Zákonné práva z vád

Predávajúci zodpovedá za vady vzniknuté po prevzatí tovaru v 24 mesačnej záručnej dobe alebo v dobe použiteľnosti uvedené v reklame, na obale tovaru alebo v pripojenom návode.

V tejto lehote môže kupujúci uplatniť reklamáciu a podľa svojej voľby požadovať u vady, ktorá znamená podstatné porušenie zmluvy (bez ohľadu na to, ak ide o vadu odstrániteľnú či neodstrániteľnú):

 • odstránenie vady dodaním nové veci bez vady alebo dodaním chýbajúce veci;
 • bezplatné odstránenie vady opravou;
 • primeranú zľavu z kúpnej ceny; alebo;
 • vrátenie kúpnej ceny na základe odstúpenia od zmluvy.

Podstatné je také porušenie zmluvy, o ktorom strana porušujúca zmluvu už pri uzatvorení zmluvy vedela alebo musela vedieť, že by druhá strana zmluvu neuzavrela, ak by toto porušenie predvídala. Ak sa vyskytol prípad odstrániteľná vada po oprave opakovane (tretia reklamácia pre rovnakú závadu alebo štvrtá pre odlišné závady) alebo má tovar väčší počet chýb (najmenej tri chyby súčasne), môže kupujúci uplatniť právo na zľavu z kúpnej ceny, výmenu tovaru alebo odstúpiť od zmluvy . Predávajúci nezodpovedá za vady vzniknuté v dôsledku bežného opotrebovania alebo nedodržanie návodu na použitie.

 1. Vybavenie reklamácie

Kupujúci je povinný uplatniť reklamáciu u predávajúceho alebo osoby určené k oprave bez zbytočného odkladu od zistenia nedostatku. Ak urobí tak písomne alebo elektronicky, mal by uviesť svoje kontaktné údaje, popis chyby a požiadavku na spôsob vybavenia reklamácie.

Formuláre na stiahnutie:

reklamace-pro-nesplneni-jakosti-pri-prevzeti- SK

uplatneni-prava-z-vadneho-plneni- SK

Kupujúci je povinný oznámiť predávajúcemu, aké právo si zvolil pri oznámení vady, alebo bez zbytočného odkladu po oznámení vady. Zmena voľby bez súhlasu predávajúceho je možná len vtedy, žiadal Ak kupujúci opravu vady, ktorá sa ukáže byť neodstrániteľná.

Kupujúci je povinný preukázať nákup tovaru (najlepšie dokladom o kúpe). Lehota na vybavenie reklamácie beží od odovzdania / doručenia tovaru predávajúcemu alebo do miesta určeného na opravu. Tovar by mal byť pri preprave zabalené vo vhodnom obale, aby nedošlo k jeho poškodeniu, malo by byť čisté a kompletné.

Predávajúci je povinný bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní, rozhodnúť o reklamácii, prípadne o tom, že je k rozhodnutiu potrebné odborné posúdenie. Informáciu o nutnosti odborného posúdenia kupujúcemu v tejto lehote oznámi. Reklamáciu, vrátane odstránenia vady, predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní od jej uplatnenia, pokiaľ sa s kupujúcim písomne nedohodnú na dlhšej lehote. Po uplynutí tejto lehoty má kupujúci rovnaké práva, ako by sa jednalo o podstatné porušenie zmluvy.

Ak odmietne predávajúci odstrániť vadu veci, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny alebo odstúpiť od zmluvy.

Záručná doba sa predlžuje o dobu od uplatnenia reklamácie do jej vybavenia alebo do doby, kedy bol kupujúci povinný si vec vyzdvihnúť. Ak dôjde k výmene tovaru alebo jeho časti, uplatní sa zodpovednosť predávajúceho ako by išlo o kúpe nového tovaru alebo jeho časti.

Predávajúci bude o vybavení reklamácie kupujúceho informovať podľa jeho požiadavky e-mailovou správou alebo prostredníctvom SMS.

 

U oprávnenej reklamácie náleží kupujúcemu náhrada účelne vynaložených nákladov.

9. Ochrana osobných údajov

Kupujúci súhlasí s tým, aby poskytnuté osobné údaje boli predávajúcim spracovávané a uchovávané v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov (č. 101/2000 Zb.) Za účelom plnenia predmetu zmluvy. Kupujúci má právo byť informovaný, aké údaje o ňom predávajúci eviduje, a je oprávnený tieto údaje meniť, prípadne písomne vysloviť nesúhlas s ich spracovávaním. Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad na ochranu osobných údajov.

Kupujúci môže predávajúcemu oznámiť, že chce ukončiť zasielanie obchodných zrozumiteľný, a to na elektronickú adresu získanú v súvislosti s plnením zmluvy, bez toho aby mu tým vznikli akékoľvek náklady.

Predávajúci sa zaväzuje osobné údaje kupujúceho neposkytnúť iným tretím subjektom ako zmluvnému dopravcovi za účelom dodania tovaru.

Predávajúci umožní nákup bez registrácie, pričom údaje neregistrovaných kupujúcich využije výhradne na plnenie predmetu zmluvy, nie na marketingové či obchodným účely.

 

Heureka:

Vašu spokojnosť s nákupom zisťujeme prostredníctvom e-mailových dotazníkov v rámci programu Verified by Customers, do ktorého je zapojený náš e-shop. Posielame vám ich vždy, keď u nás nakupujete, ak v zmysle § 7 ods. 3 zákona č. 480/2004 Z. z. o niektorých službách informačnej spoločnosti ich neodmietnete.Osobné údaje spracovávame za účelom zasielania dotazníkov v rámci programu Overené zákazníkom na základe nášho oprávneného záujmu, ktorý spočíva v určení vašej spokojnosti s nákupom u nás.

Spracovateľov, ktorí sú prevádzkovateľom portálu, používame na zasielanie dotazníkov, vyhodnotenie vašej spätnej väzby a analýzu našej pozície na trhu, ktorá je prevádzkovateľom Heureka.cz;Na tento účel môžeme prenášať informácie o zakúpenom tovare a vašej e-mailovej adrese. Vaše osobné údaje sa pri zasielaní e-mailových dotazníkov neodovšedajú žiadnej tretej strane na vlastné účely.

Proti zaslaniu e-mailových dotazníkov overených zákazníkom môžete kedykoľvek namietať odmietnutím ďalších dotazníkov pomocou odkazu v e-maile dotazníka. Ak namietate, už vám nebudeme posielať dotazník.

 

Viac informácií tu: Ochrana osobných údajov 

 1. Riešenie sporov

Vzájomné spory medzi predávajúcim a kupujúcim rieši všeobecné súdy.

Predávajúci sa zaväzuje usilovať prednostne o mimosúdne riešenie sporov s kupujúcim, pokiaľ je kupujúci neodmietne.

Tento postup nie je mediáciou podľa zákona č. 202/2012 Zb. O mediácii, v platnom znení, ani arbitrážou podľa zákona č. 216/1994 Zb. O rozhodcovským a výkone rozhodcovských nálezov, v platnom znení, a jeho využitím nie je dotknuté oprávnenie strán obrátiť sa so svojím nárokom na súd.

Po dobu trvania rokovania o mimosúdnom urovnaní sporu nebeží ani nezačnú plynúť premlčacie a prekluzívne lehoty podľa občianskeho zákonníka, kým jedna zo strán sporu výslovne neodmietne v rokovaní pokračovať. 

 1. Veľkoobchodný prístup

Prístup do veľkoobchodnej sekcie je určený výhradne pre našich obchodných partnerov a je sprístupnený menovitým zákazníkom na základe osobného stretnutia či predchádzajúcej konzultácie. Minimálny veľkoobchodný odber je 5.000, - Kč bez DPH, a to z kompletnej ponuky internetového obchodu FRAGONITO.cz

 1. Ostatné

Kupujúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ, ktorým je človek, ktorý na rozdiel od predávajúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy nejedná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, ani v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Predávajúcim sa pre účely týchto obchodných podmienok rozumie podnikateľ, ktorý na rozdiel od kupujúceho pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

Ostatné tu neuvedené záležitosti sa riadi Občianskym zákonníkom (č. 89/2012 Zb.), Zákonom o ochrane spotrebiteľa (č. 634/1992 Zb.) A ďalšími právnymi predpismi, v znení neskorších právnych predpisov.

Zmluva a otázky súvisiace sa riadia slovenským právom.

Zmeny obchodných podmienok v inej ako obojstranne odsúhlasenej písomnej forme sú vylúčené.

Tieto obchodné podmienky sú účinné od 1.1.2015.