Parafín

Je biela, v surovom stave skôr žltkastá až hnedastá, amorfná zmes vyšších nasýtených alifatických uhľovodíkov (alkanov). Je bez chuti a zápachu, vo vode nerozpustný. Získava sa pri destilácii ropy alebo kryštalizačným odparafínovaním hnedouhoľného dechtu.